1–st Annual Albanian Conference of Trauma and Emergency Surgery

Tirana International Hotel

1–st Annual Albanian Conference of Trauma and Emergency Surgery

Tirana International Hotel

1–st Annual Albanian Conference of Trauma and Emergency Surgery

Ne partneritet per kete konference jane:

• Shoqata MAYA

• Universiteti Mjekesise Tirane

• Fakulteti i Mjekesise,UMT

• Fakulteti i Shkencave Teknike, Universiteti Aleksander Xhuvani

• Shoqata Shqipetare e Anestezisteve dhe Intensiviste (ASAI)

• Qendra Kombetare e Urgjences Mjekesore

• Shoqata Kombetare e Urgjences

• Shoqata e Mjekesise Ushtarake

• Shoqata Shqipetare e Dhimbjes

• Albanian Resuscitation Council

Kush mund te marrin pjese:

1-Mjeke

2-Infermiere

3-Farmaciste

4-Stomatoge

4-Fizioterapiste

5-Profesioniste te tjere te Shendetesise

6-Studente te profileve mjekesore.

Aktiviteti eshte ne proces akreditimi nga QKEV me 18 Kredite.

Fee pjesemarrje Deri ne Daten 31 Tetor:

Profesioniste 3500Leke

Infermieret= 2500Leke

Profesioniste Anetare te ASTES: 2500 Leke

Pas dates 31 Tetor:

Profesioniste 4000Leke

Infermieret= 3000Leke

Profesioniste Anetare te ASTES: 3000 Leke

Studente : 1000 Leke

Studente anetare te MAYA: 700 Leke

Linku i aplikimit:

https://goo.gl/forms/DzBuqp86sD7D0YEo2

21992923_2040929402810107_6657173731126952713_o