Water and Nature Balkans Conference

Expocity Albania

Konferenca dhe Ekspozita e Perbashket Ballkanike "Uji dhe Natyra", Edicioni i 6-te, ne datat 7-9 Nentor, ne Expocity Albania!
Mbeshtetur nga: 
Expocity Albania, EU, German Cooperation, GIZ, Swiss Embassy etj.