International Conference about Communism Crimes

Tirana International Hotel

Me rastin e publikimit të Arkivës së parë tërësisht online, dedikuar viktimave të komunizmit në Shqipëri, "Fondacioni Kujto" organizon Konferencën shkencore ndërkombëtare me titull "Zbardhja e krimeve të komunizmit në epokën digjitale".