Color Day Festival

Mother Teresa Square

Ngjarja më emocionuese, legjendare, ngjyruese po vjen për herë të parë në Tiranë!

https://www.colourdayfestival.com/albania/