International Science Conference about Voskopoja

National Academy of Sciences

International Science Conference about Voskopoja

National Academy of Sciences

Konferencë Shkencore Ndërkombëtare "Qytetërimi i Voskopojës dhe Shekulli i Iluminizmit në Ballkan (Në 250-vjetorin e lulëzimit të Voskopojës: 1767-2017)

23270126_1482124665156038_8824561640653905262_o