Weapons by Albanian Masters

National Historic Museum

Muzeu Historik Kombëtar, në datë 3 nëntor 2017, ora 17:00, organizon ekspozitën me titull “Armë të mjeshtërve shqiptarë”.
Ekspozita “Armë të mjeshtërve shqiptarë” organizohet në kuadër të 105-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë. Ekspozita përmban 47 objekte: 21 kobure, 8 pushkë, 10 vezme, 2 harbi dhe 6 jataganë. Armët ilustrohen edhe me fotografi, me anën e të cilave pasqyrohet puna artistike e armëtarëve shqiptarë. Zbukurimet e armëve janë bërë me teknikën e filigranit. Kjo vërteton se shqiptarët ishin mjeshtër në punimin dhe zbukurimin e armëve. Armët e tyre ishin të punuara me argjend, por edhe të lara me ar. Në pavijonet e Muzeut Historik Kombëtar janë ekspozuar pushkë, kobure, vezme, harbi dhe jataganë.
Ekspozita “Armë të mjeshtërve shqiptarë” do të jetë e hapur në hollin kryesor të Muzeut Historik Kombëtar nga data 3 nëntor deri më 13 nëntor 2017.